یزد زیست سایت خبری محیط زیست و حیات وحش یزد دو عکس از گوزن زرد ایرانی در گستره استان یزد

یزد زیست| گوزن زرد ایرانی از جمله گونه های بسیار مهم در دنیا به شمار می رود که این روزها حال و روز خوبی ندارد به طوری که هم اکنون طبق قوانین جزو گونه های در خطر انقراض و طبق لیست ارائه شده از طرف اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت که به لیست سرخ معروف است در رده EN یعنی در معرض خطر محسوب می شود.

گوزن زرد ایرانی به همراه شوکا کوچکترین گوزن ایرانی و مرال گوزن قرمز جزو سه گونه گوزن هایی محسوب می شوند که در ایران زیست می کنند ولی به دلیل ترکیب رنگ و خال های روی بدن گوزن زرد ایرانی به عنوان زیباترین گوزن در بین گوزن های ایرانی و حتی دنیا معروف است.

جنس نر این گونه باارزش دارای شاخ بوده که بسیار محکم، تو پر و استخوانی است و لی هر ساله در اواخر زمستان شاخ ها به تدریج می شکند و بلافاصله شاخ جدید از محل قبلی رشد می کند با این تفاوت که شاخ جدید کمی بزرگتر ویک شاخک نیز اضافه کرد به طوری که از روی شاخک های گوزن زرد سن قابل تشخیص است.

یزد زیست: سایت خبری محیط زیست | محیط زیست|حیات وحش | منابع طبیعی| اکوتوریسم|صنعت سبز